PIT-2(2)
Aby skorzystać z programu wypełnij poniższy formularz. Następnie wyślij SMS według instrukcji w kolejnym kroku (koszt wysłania SMSa to 2zł + VAT).
* - pole wymagane
A. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika:
Nazwisko:* Imię:* Data urodzenia:(dd-mm-rr)*
Wybierz
PESEL:* NIP:* Województwo:*
Powiat:* Gmina:* Ulica: Nr domu:* Nr lokalu:
Miejscowość:* Kod pocztowy:* Poczta:*
Niniejszym określam platnika (nazwa pelna zakladu pracy):
B. Data wypełnienia:
(dd-mm-rr)
Wybierz
PIT-2(2)
PIT-2(2) służy do złożenia przez pracownika oświadczenia o wyborze płatnika (pracodawcy) jako właściwego rozliczenia kwoty wolnej od podatku. Oświadczenie należy złożyć płatnikowi (pracodawcy) przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.
Użyteczny link:
Screenshot:

Pozostałe programy e-lan.pl
Zapraszamy do skorzystania z pozostałych programów e-lan.pl. W tym celu proszę kliknąć na poniższy link:

Strona programów e-lan.pl

Reklama